A fost modificat Regulamentul de punere în aplicare a Codului Vamal Unional

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 989/2017 prin intermediul căruia Comisia Europeană aduce rectificări și modificări Regulamentului 2447/2015 de implementare a Codului Vamal Unional.

Regulamentul Comisiei Europene (UE) 989/2017 de rectificare și modificare a Regulamentului 2447/2015 de implementare a Codului Vamal Unional a intrat în vigoare pe 14 iunie 2017, odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și aduce o serie de modificări și rectificări legislației vamale, dintre care cele mai importante sunt:

  • Includerea reexpeditorilor pe lista operatorilor economici care pot să obțină statutul de exportator autorizat;
  • Prezentarea, în cazul tranzitului, a Numărului de referință principal (MRN) al declarației de tranzit doar la biroul vamal de destinație, și nu la fiecare birou vamal de tranzit ca în prezent;
  • Introducerea posibilității ca o singură declarație pe termen lung a furnizorului să se refere atât la mărfuri care au fost deja furnizate la data emiterii declarației, cât și la mărfuri care vor fi furnizate ulterior;
  • Mărirea cuantumului garanției acoperite pentru care o asociație garantă de pe teritoriul vamal al Uniunii poate deveni răspunzătoare pentru o operațiune TIR, de la 60.000 de euro la 100.000 de euro per carnet TIR;
  • Aducerea de clarificări în cazul normelor care reglementează cazurile de mărfuri plasate în regim de tranzit imediat după export;
  • Modificarea Anexelor 32-01, 32-01 și 32-03, ca urmare a aderării Serbiei la Convenția privind regimul de tranzit comun, în sensul adăugării Serbiei pe lista țărilor în cauză din căsuțele respective ale certificatului de garanție globală și ale certificatului de exonerare de garanție.

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

Este important să analizați impactul specific al noului Regulament al Comisiei Europene asupra companiei dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește impactul asupra fluxului de numerar. Ar trebui să acordați o atenție deosebită acestei prevederi europene nouă, în special atunci când gestionați proceduri de tranzit.

Sursa articolului: www.roaliment.ro

A fost modificat Regulamentul de punere în aplicare a Codului Vamal Unional
Derulează în sus