Analiza Grupului de lucru CNSM privind diminuarea vulnerabilităților provenind din creșterea deficitului balanței comerciale cu produse agroalimentare

Deficitul comercial cu produse alimentare a devenit important (4,3 mld euro, decembrie 2019), dublându-se în ultimii cinci ani. Acest deficit este parțial diminuat de excedentul comerțului extern cu cereale (2,2 mld euro, decembrie 2019). Pe ansamblu, balanța comercială cu produse agroalimentare a devenit o vulnerabilitate, cu posibil potențial sistemic, din cel puțin două motive:
(i) existența unei relații strânse între deteriorarea deficitului de cont curent și declanșarea unei crize financiare sau de balanță de plăți și
(ii) necesitatea asigurării securității alimentare (aceasta fiind de altfel și una din lecțiile crizei generate de pandemia COVID-19).
Măsurile propuse pentru diminuarea vulnerabilităților identificate au trei caracteristici. În primul rând, soluțiile nu reclamă resurse bugetare naționale semnificative, bazându-se în bună parte pe finanțări provenind pe filiera bugetului comunitar. De altfel, în condițiile în care finanțarea cheltuielilor statului va fi tot mai provocatoare în anii următori, proiectele care folosesc finanțări de sorginte non-bugetară
probabil că se vor implementa prioritar. În al doilea rând, măsurile propuse vizează aproape exclusiv latura ofertei. Apreciem că vulnerabilitatea pe care Grupul de lucru CNSM a fost chemat să o analizeze poate fi atenuată în special prin soluții care să stimuleze firmele să producă cu valoare adăugată mai mare și mai inovativ. În al treilea rând, multe din propuneri ar putea părea provocatoare, având în vedere trăsăturile agriculturii din România care a rămas în bună parte la nivelul fermelor de subzistență, dependente de evoluțiile climatice, cu productivitate semnificativ sub cea europeană și generatoare de valoare adăugată redusă. Aceste propuneri, deși provocatoare, sunt însă în linie cu agenda europeană a sectorului agroalimentar, care alocă bugete tot mai consistente pentru digitalizare, dezvoltare inovativă și protejarea mediului.

Vedeți aici raportul integral realizat de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială.

Puteți consulta și lista recomandărilor Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, aici.

Analiza Grupului de lucru CNSM privind diminuarea vulnerabilităților provenind din creșterea deficitului balanței comerciale cu produse agroalimentare
Derulează în sus