Legislație românească

Legea nr. 107 din 4 mai 2023

LEGE nr. 107 din 4 mai 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 296/ 2004 privind Codul consumului EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 8 mai 2023 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Legea nr. 296/ 2004 privind Codul consumului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 24 […]

Ordonanţă de urgenţă nr. 41/ 2022 din 8 aprilie 2022

Ordonanţă de urgenţă Nr. 41/ 2022 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/ 2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor […]

Ordonanţă de urgenţă Nr. 41/2022 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Având în vedere necesitatea implementării şi operaţionalizării unui sistem informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri, prin interconectare cu sistemele actuale deţinute de Ministerul Finanţelor (RO e-Factura şi Trafic control), în scopul creşterii gradului de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, precum şi de prevenire şi combatere a comerţului ilicit de bunuri, […]

Ordin nr. 802/ 2022 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport

Având în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 740.065 din 28.04.2022, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022 pentru instituirea […]

Ordin nr. 2545/ 6316/ 2022 din 21 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Având în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 744.430 din 21.12.2022, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022 pentru instituirea […]

Ordonanța de urgență nr. 89/ 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 09 octombrie 2018. Formă aplicabilă la 10 octombrie 2018. Ținând cont de situația imperativă în privința asigurării cu energie termică a populației în sezonul rece 2018/ 2019, dat fiind caracterul social al serviciului public și, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje și întreruperi determinate de lipsa disponibilităților […]

Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică

CAPITOLUL I. Dispoziții generale Art. 1 – (1) Prezenta lege stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora. Click […]

Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

CAPITOLUL I. Dispoziții generale Art. 1. Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. Click pentru textul complet.

Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

CAPITOLUL I. Dispoziții generale. Activitatea de legiferare Art. 1 – (1) Reglementarea relațiilor sociale prin lege și prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc. (2) Actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, cu […]

Ministerul Mediului supune dezbaterii publice Proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a Legii nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a Legii nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Proiect OUG | Nota de fundamentare Persoanele sau organizaţiile […]

Derulează în sus