Ministerul Mediului supune dezbaterii publice Proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a Legii nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a Legii nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Proiect OUG | Nota de fundamentare Persoanele sau organizaţiile […]

Legea nr. 321/ 2009*) (r1) privind comercializarea produselor alimentare

*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 15 iulie 2016, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 321/2009 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 […]

Ghid legislativ ANPC – 2015

Printre obiectivele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, astfel cum sunt stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare, respectiv H.G. nr. 700/2012, întâlnim crearea unui cadru legislativ naţional în domeniul protecţiei consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeană şi desfăşurarea activităţii de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate […]

Lege nr. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului*) – Republicare

Prezenta lege, denumită în continuare Codul, are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create între operatorii economici şi consumatori, cu privire la achiziţionarea de produse şi servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurând cadrul necesar accesului la produse şi servicii, informării lor complete şi corecte despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime […]

H.G. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ( MO 235/2003).

Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Click pentru textul complet.

REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare. Click pentru textul complet.

Derulează în sus