Comunicat de presă în contextul adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/ 2020

În contextul adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/ 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, solicităm Primului Ministru al României o întâlnire de consultări, iar Președinților celor două Camere ale Parlamentului amendarea acestei OUG în procesul legislativ, făcând următoarele precizări:

Comisia UE a adoptat în 19 martie 2020 Comunicarea „Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19”, prin care stabilește posibilitățile pe care le au statele membre în temeiul normelor Uniunii pentru a asigura lichiditatea și accesul la finanțare al întreprinderilor care întâmpină dificultăți ca urmare a epidemiei actuale de COVID-19, menținând în același timp integritatea pieței interne a UE, asigurând condiții de concurență echitabile.

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România a semnalat de la începutul lunii aprilie dificultățile cu care se confruntă în piață distribuitorii de bunuri de larg consum, generate prioritar de închiderea sistemului HoReCa, acesta fiind unul dintre canalele noastre de comerț, alături de magazinele de proximitate independente. Când au fost închise restaurantele, cifrele de afaceri ale distribuitorilor au avut scăderi între 100% și 20% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Dacă HoReCa suferă economic și distribuția suferă proporțional similar.

Nivelul scăzut de competență profesională în unele ministere (Agricultură, Economie, Fonduri europene) și nesocotirea concluziilor dialogului cu asociațiile profesionale și patronale golesc de conținut prevederile OUG 130/ 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile.

Așteptată din aprilie de mediul de afaceri din România, această Ordonanță a Guvernului instituie granturi pentru capital de lucru și pentru investiții pentru anumite sectoare economice fără fundamentare economică prealabilă, fără a ține cont de realitatea economică generată de epidemia de COVID-19, iar criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții sunt neabordabile de multe dintre IMM-uri din punctul de vedere al șanselor de a obține punctaj necesar pentru a primi finanțare.

Principalele coduri CAEN specifice activității de distribuție de bunuri de larg consum nu figurează în anexele OUG 130/ 2020, deși din discuțiile și corespondența oficială purtate de noi cu reprezentanți ai autorităților publice naționale și europene, aceste coduri CAEN nu sunt interzise la eligibilitatea finanțării din fonduri europene:
4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor
4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

Această OUG, neavând o fundamentare economică, pe de-o parte, creează discriminare între sectoare economice și, pe de altă parte, prioritizează anumite sectoare economice total irelevante în contextul economic actual generat de epidemia de COVID-19. De exemplu:
● Este declarat eligibil la finanțare codul CAEN 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, care include în diviziunea sa vânzarea cu amănuntul a armelor și munițiilor 
● Sunt declarate eligibile la finanțare codurile CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri și 5210 – Depozitări. Transportatorii și depozitarii pot accesa granturi, iar distribuitorii nu, întrucât codurile CAEN 4941 și 5210 nu sunt specifice distribuției, nu generează cifră de afaceri în activitatea noastră economică, acestea fiind doar activități auxiliare în comerțul cu ridicata.

ACDBR contribuie în context macroeconomic la asigurarea securității alimentare și la diminuarea deficitului de balanță comercială ale României prin supraviețuirea comerțului tradițional (independent), în contextul în care peste 65% din comerțul cu bunuri de larg consum pe teritoriul național se realizează prin supermagazinele firmelor multinaționale.
ACDBR reprezintă prin membrii ei:
● cifră de afaceri însumată de cca. 1,36 miliarde euro, capital 100% național,
● 35% din totalul pieței de distribuție tradiționale de bunuri,
● cca. 11.000 de angajați,
● peste 75.000 de clienți asigurând “distribuția tradițională” a bunurilor de larg consum pe teritoriul național în sistemul HORECA și în piața magazinelor de proximitate/ retaileri independenți,
● companiile de distribuție livrează bunuri în mediul rural (44,8% din populația României) aproape 100%, ”comerțul modern” nefiind activ în acest segment de piață.

Neincluderea codurilor CAEN specifice distribuției de bunuri de larg consum în lista sectoarelor eligibile la finanțare în OUG 130/ 2020 ne ridică semne de întrebare asupra seriozității Guvernului României în elaborarea Planului național de investiții și relansare economică, în care a fost menționată ca prioritate strategică finanțarea rețelei de opt depozite regionale de colectare, depozitare, sortare, ambalare, procesare și comercializare a produselor românești (pag. 140 a documentului adoptat în iulie), deoarece codurile CAEN specifice distribuției de bunuri sunt tratate diferit de Guvern în adoptarea politicilor publice.

Milităm pentru nerestricționarea vreunui cod CAEN în OUG 130/ 2020, cu excepția domeniilor expres interzise prin reglementări europene.

Domnule Prim ministru Ludovic Orban, înțelegem supraaglomerarea activității guvernamentale în această perioadă nefericită, însă vă solicităm să ne acordați o audiență în regim de maximă urgență pentru a înțelege viziunea economică a Guvernului și pentru a ne putea adapta deciziile de management politicilor publice promovate de Guvernul pe care îl conduceți. Jurământul depus de dumneavoastră la învestire nu vă dă dreptul să tolerați în echipa condusă de dumneavoastră incompetența unor miniștri care discriminează sectoare economice și care generează confuzie și incertitudini suplimentare celor existente deja.
Subliniem că am făcut și vom continua toate demersurile legale, inclusiv informarea Comisiei Europene și a membrilor Parlamentului național, pentru a urmări obiectivele și nevoile legitime ale distribuitorilor de bunuri de larg consum din România.

Ovidiu GHEORGHE,
Președinte

Comunicat de presă în contextul adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/ 2020
Derulează în sus