COMUNICAT DE PRESĂ – Split TVA

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România solicită Parlamentului României, conform Avizului negativ dat de Consiliul Economic și Social din data de 29 august 2017, respingerea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonaței Guvernului nr. 23/ 2017 privind introducerea plății defalcate a TVA, înregistrat la Senat cu nr. L241/ 2017, pe următoarele considerente:

  1. Ordonanța de Guvern reprezintă o gravă imixtiune a Guvernului în managementul privat, în contradicție cu principiul enunțat în art. 44 (“Proprietatea privată este garantată…”) și 53 din Constituție (“Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege…”).
  2. Ar fi grav afectate lichiditățile companiilor, am deveni creditori și colectori de taxe ai Statului.
  3. Proiectul de lege nu are la bază principiul predictibilității legislației fiscale, iar măsurile cuprinse în conținutul actului normativ nu pot fi aplicate în trei luni nici de mediul privat și nici de stat.
  4. Investițiile pe care trebuie să le realizăm au ca obiectiv obținerea profitului pentru afacerea proprie, iar cele pe care ar trebui să le implementăm pentru conformarea la posibila lege nu au fost bugetate în planul de afaceri și nu vizează în niciun caz profitul.
  5. Ca urmare a obligativității aplicării sistemului de plată defalcată a TVA ar fi necesar să solicităm creșterea resurselor de finanțare bancară (linie de credit) cu cca 10-12%, fiind blocate în medie la utilizare în activitatea curentă resurse în procent de 2,5 din total încasări. Aceste aspecte vor genera costuri suplimentare cu obținerea, garantarea și gestionarea unei expuneri bancare mărite, dublate de costurile necesare pentru creșterea structurii de personal dedicat urmăririi procedurilor de “split TVA”.
  6. Costurile necesare conformării la prevederile Ordonaței de Guvern sunt foarte mari și puțin sustenabile pentru micii comercianți, aspect care poate impacta economia națională prin diminuarea numărului acestora, a locurilor de muncă și creșterea dependenței producătorilor români de marile rețele comerciale.
  7. Se creează premisele unei discriminări a operatorilor economici din România raportat la cei din UE, unde nu se aplică acest sistem fiscal de “creditare a Bugetului de Stat”.
  8. Se creează premisele încurajării aportului de bunuri din spațiul intracomunitar în România, fără plata TVA, în detrimentul producătorilor români.

Apreciem că posibila Lege de aprobare a OG nr. 23/ 2017 poate să prevadă exclusiv conformarea voluntară a operatorilor economici la sistemul de plată defalcată a TVA, corelat cu măsuri fiscale de stimulare și încurajare pentru acest demers facultativ.

Ovidiu GHEORGHE
Președinte
26 septembrie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ – Split TVA
Derulează în sus