Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

Art. 1 – (1) Prezenta lege stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora.

Click pentru textul complet.

Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică
Derulează în sus