Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

Art. 1. Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Click pentru textul complet.

Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Derulează în sus