Ordinul nr. 502/ 417/ 2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/ 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/ 2018/ 1.311/ 2017

Ordinul nr. 502/ 417/ 2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/ 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/ 2018/ 1.311/ 2017
În vigoare de la 27 martie 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 27 martie 2020. Formă aplicabilă la 27 martie 2020.

Documentul integral, aici.

Ordinul nr. 502/ 417/ 2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/ 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/ 2018/ 1.311/ 2017
Derulează în sus