Ordonanța de urgență nr. 89/ 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 09 octombrie 2018. Formă aplicabilă la 10 octombrie 2018.

Ținând cont de situația imperativă în privința asigurării cu energie termică a populației în sezonul rece 2018/ 2019, dat fiind caracterul social al serviciului public și, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje și întreruperi determinate de lipsa disponibilităților în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităților administrației publice locale, luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de alocare a sumelor din impozitul pe venit și din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; având în vedere faptul că în prezent excedentul bugetului local poate fi utilizat numai pentru finanțarea unor categorii de cheltuieli de funcționare, nepromovarea acestei reglementări ar fi de natură să blocheze activitatea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Pentru textul integral, dați click aici.

Ordonanța de urgență nr. 89/ 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Derulează în sus