Proiect POCA cod MySMIS 111846
Obiectivul general al proiectului “Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare” (Proiect POCA cod MySMIS 111846) este formularea de propuneri alternative la politicile publice pentru actualizarea cadrului legislativ specific, în vederea îmbunătățirii activităților de comerț cu produse agroalimentare din România.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea unei imagini de ansamblu asupra deficiențelor cadrului legislativ, la nivel național, prin intermediul unei cercetări/ studiu în rândul celor implicați în comerțul cu produse agroalimentare, inclusiv a autorităților publice de resort.
2. Dezvoltarea competențelor și însușirea unui „know how” specific pentru 50 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor de dialog social în vederea consolidării cunoștințelor de conținut și tehnică legislativă.
3. Sintetizarea unor propuneri de modificări ale legislației privind comerțul cu produse agroalimentare și diseminarea acestora în cadrul a două mese rotunde bazate pe principiul dezbaterii publice.
4. Realizarea unor alternative viabile la actualul cadru legislativ care reglementează comerțul cu produse agroalimentare prin propuneri de modificare și completare legislativă concrete.
5. Diseminarea propunerilor legislative și dezvoltarea unui sistem de cooperare instituțională bazat pe instrumente de dialog, monitorizare și evaluare permanente.

Echipa de implementare a proiectului este formată din:
– Echipa de management:
Manager proiect
Responsabil financiar
Responsabil achiziții
Expert informare – publicitate

– Experți echipă implementare
Expert organizare evenimente
Expert legislație fiscală (formator)
Expert legislație comercială (formator)
Expert creare rețea diseminare (2 posturi)
Expert elaborare propuneri modificări legislative (3 posturi)