Despre proiect

Proiect POCA cod MySMIS 111846

Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR) implementează proiectul “Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare”, cod MySMIS 111846/Cod SIPOCA 165.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni (27 iunie 2018 – 26 iunie 2019) la nivel național.

Valoarea totală eligibilă a proiectului = 843.158 Lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE = 693.954,33 Lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național = 132.340,51 Lei
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului = 16.863,16 Lei

Obiectivul General îl reprezintă formularea de propuneri alternative la politicile publice pentru actualizarea cadrului legislativ specific în vederea îmbunătățirii activităților de comerț cu produse agroalimentare din România și contribuie la atingerea obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT 11), dar și a Obiectivelor specifice ale Axei prioritare 1,OS 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanța cu SCAP, precum și la realizarea obiectivelor și măsurilor stabilite în cadrul Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP).

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea unei imagini de ansamblu asupra deficiențelor cadrului legislativ, la nivel național, prin intermediul unei cercetări/ studiu în rândul celor implicați în comerțul cu produse agroalimentare, inclusiv a autorităților publice de resort.
2. Dezvoltarea competențelor și însușirea unui „know how” specific pentru 50 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor de dialog social în vederea consolidării cunoștințelor de conținut și tehnică legislativă.
3. Sintetizarea unor propuneri de modificări ale legislației privind comerțul cu produse agroalimentare și diseminarea acestora în cadrul a două mese rotunde bazate pe principiul dezbaterii publice.
4. Realizarea unor alternative viabile la actualul cadru legislativ care reglementează comerțul cu produse agroalimentare prin propuneri de modificare și completare legislativă concrete.
5. Diseminarea propunerilor legislative și dezvoltarea unui sistem de cooperare instituțională bazat pe instrumente de dialog, monitorizare și evaluare permanente.

Rezultatele principale ale proiectului:

  • 50 de persoane instruite în domeniul legislației comerțului cu produse agroalimentare și aspecte privind fiscalitatea
  • Propuneri alternative elaborate în domeniul legislației comerțului cu produse agroalimentare și aspecte privind fiscalitatea
  • O cercetare/ studiu realizat în rândul reprezentanților ONG-urilor, partenerilor sociali și instituțiilor publice
  • O masă rotundă/ dezbatere organizată pe marginea propunerilor de modificări legislative
  • O masă rotundă/ dezbatere organizată cu scopul diseminării propunerilor de modificări legislative
  • O campanie de diseminare a propunerilor de modificări legislative prin adrese oficiale și o campanie media de diseminare a propunerilor de modificări legislative
  • Acorduri/ protocoale interinstituționale semnate, inclusiv cu scopul de monitorizare și evaluare

 

Anunț recrutare experți formatori – click aici.