Utilitatea și dificultățile Sistemului RO e-Transport

Respectarea regulilor RO e-Transport a devenit obligatorie la 1 ianuarie 2023

Începând cu 11 aprilie 2022, a fost creat cadrul legislativ privind Sistemul RO e-Transport care vizează declararea anticipată a datelor aferente transporturilor rutiere a bunurilor cu risc fiscal ridicat, în funcție de tipul operațiunii, beneficiarului sau furnizorului. Acest set de reguli vizează exclusiv transportul pe teritoriul național și reprezintă, conform declarațiilor domnului ministru Adrian Câciu, ”măsuri de prevenire și reducere a evaziunii care își vor dovedi eficacitatea în scurt timp”.

Începând cu luna iunie 2022 până în prezent, Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România, împreună cu Ministerul Finanțelor, ANAF și alte asociații profesionale, a contribuit direct la conturarea cadrului legislativ descris mai jos, pe care îl apreciem ca relevant în descurajarea concurenței neloiale și a evaziunii fiscale, factori de risc major pentru dezvoltarea comerțului, consolidarea Bugetului de stat și siguranța și protecția consumatorilor.

Regulile legislative aplicabile sistemului RO e-Transport sunt stabilite în OUG nr. 41/ 2022. Categoriile de vehicule de transport și bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care sunt monitorizate și procedura de aplicare a Sistemului RO e-Transport sunt stabilite prin Ordin ANAF nr. 802/ 2022 și Ordin ANAF nr. 2545/ 2022.

Deși Sistemul RO e-Transport introduce reguli suplimentare și birocratice costisitoare pentru operatorii economici vizați, apreciem că, prin colaborarea cu MF și cu ANAF, am contribuit decisiv prin propuneri de modificare a legislației la adaptarea la realitatea economică.

Aspecte relevante ale legislației cadru:

  • Sistemul RO e-Transport este gestionat de către Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare
  • În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare etc.
  • Sistemul RO e-Transport se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române și se poate interconecta cu alte sisteme de monitorizare și control ale unor autorități cu competențe în domeniul vizat.
  • Categoriile de vehicule rutiere vizate sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.
  • Categorii de bunuri vizate: anumite legume, plante, fructe, băuturi, sare, pământuri și pietre, var, ciment, fontă, fier, oțel, articole de îmbrăcăminte și de încălțăminte etc.
  • Este interzisă descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.
  • Amenzile prevăzute de OUG 41/ 2022 sunt între 5.000 și 100.000 de lei, în funcție de tipul contravenției.

Apreciem că sistemul de reguli instituit, fiind încă în faza de debut al controlului, este perfectibil, atât din punct de vedere legislativ, cât, mai ales, din punct de vedere al înțelegerii modului corect de aplicare de către inspectorii Direcției Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF și al modului de conformare al operatorilor economici vizați. Astfel, am solicitat în permanență consultări cu conducerea MF și ANAF și am comunicat eficient cu membrii Asociației noastre.

Considerăm că acest ansamblu de reguli poate contribui semnificativ la descurajarea și diminuarea pieței negre, a comerțului ilegal transfrontalier, a practicilor neloiale generate de anumiți operatori economici angro sau cash & carry, cu finalitate fiscală în piața en-detail.

 

Ovidiu GHEORGHE
Președinte Asociația ACDBR

București, 2 februarie 2023


Cadrul legislativ:

Ordonanță de urgență Nr. 41/ 2022 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/ 2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

ORDIN Nr. 802/ 2022 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport

ORDIN Nr. 2545/ 6316/ 2022 din 21 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Utilitatea și dificultățile Sistemului RO e-Transport
Derulează în sus