Depozite regionale

PROIECT ACDBR:
Crearea Rețelei Naționale de 8 Depozite de colectare, sortare, procesare, ambalare și comercializare de produse românești, preponderent produse agroalimentare

A. Context:

Agricultura reprezintă una din principalele ramuri de activitate care susțin economia națională și este un pilon strategic în asigurarea securității și suveranității alimentare. Având în vedere că România are cel mai mare procent din populație ocupat în agricultură din Uniunea Europeană (22,3%), populația care trăiește în mediul rural este de 44% și faptul că agricultura este principalul sector economic în mediul rural, rolul agriculturii în asigurarea ordinii sociale este de asemenea unul extrem de important.

Gradul ridicat de fărâmițare a terenurilor agricole în ferme mici și ferme de subzistență este un factor care atestă faptul că micii producători ar putea să producă mai mult, dar, în lipsa unui sistem care să permită achiziția întregii producții, se limitează la cantitățile pe care știu că le pot comercializa în mod tradițional, pentru că producția suplimentară sunt nevoiți să o arunce.

Imposibilitatea comercializării și conservării producției agroalimentare are ca efect social conex efectului economic migrarea forței de muncă din mediul rural către mediul urban sau către statele europene care beneficiază de un sistem integrat de producție, depozitare și consum. Impactul fiscal generat de importurile cu valori declarate mai mici este semnificativ, stimulând reducerea fiscalizării și creșterea evaziunii fiscale.

Valorificarea scăzută a producției agricole autohtone se reflectă în balanța comercială a României. În lanțul de distribuție de produse agroalimentare, rolul facilitatorului este jucat de distribuitorul care asigură conexiunea între producător, retailer și consumator.

În viziunea marketingului modern, distribuția este un concept complex ce reflectă: procesul circuitului fizic al mărfurilor, relațiile care apar pe piață și ansamblul activităților ce marchează trecerea produselor de la producător la consumatori. Instrumentele pe care le are distribuitorul ca parte a lanțului alimentar sunt: depozit și transport cu (sau fără) temperatură controlată, sortare, ambalare, etichetare, acces la rețeaua de magazine de proximitate independente (TT), acces la rețeaua HoReCA, vânzări online, posibilitatea de listare în supermagazinele lanțurilor internaționale sau autohtone, posibilitatea de a genera export.

B. Obiectivele programului:

➢ Asigurarea unui nivel înalt de securitate alimentară națională prin diminuarea riscului generat de subvalorificarea potențialului de producție și depozitare și de crizele succesive ale ultimilor ani și prin creșterea gradului de prevenire în ceea ce privește orice criză de securitate alimentară,
➢ Salvgardarea veniturilor agricultorilor prin dezvoltarea conectării și trasabilității tuturor actorilor implicați în sistemul și circuitele agricole și alimentare,
➢ Reformarea lanțului alimentar și diminuarea deficiențelor structurale ale sectorului,
➢ Accelerarea tranziției agroecologice prin generarea unui caracter inovator replicabil si consolidator pentru agricultură în general și ecoagricultură în special, cu promovarea și susținerea performanței de mediu,
➢ Creșterea gradului de asociere a producătorilor agricoli,
➢ Sprijinirea reală a producției autohtone și creșterea gradului de valorificare,
➢ Reducerea progresivă a dependenței de importuri,
➢ Creșterea fiscalizării în sectorul agricol,
➢ Asigurarea lanțului scurt de aprovizionare cu alimente produse în România,
➢ Crearea unui cadru sustenabil care să asigure echilibru și corectitudine privitor la prețurile de comercializare a produselor producătorilor locali mici și medii,
➢ Creșterea și îmbunătățirea accesului consumatorilor români la produse românești livrate în magazine mici și în cele de proximitate independente, precum și în HoReCa,
➢ Asigurarea pe piață a unui plus de valoare, calitate și venituri suplimentare la Bugetul de Stat,
➢ Absorbția/ reorientarea ofertei de muncă din piață,
➢ Îndeplinirea obiectivului U.E. privind sustenabilitatea competitivă prin creșterea productivității, echității și stabilitatea macroeconomică națională.

Proiectul a fost asumat de Guvernul României în documentul: Planul Național de Investiții și Relansare Economică – iulie 2020, pag 140. Se impune efectuarea unui studiu de piață/ studiu de oportunitate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Depozite regionale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Derulează în sus