Prezentare ACDBR

Cine suntem?

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) este singura asociație de profil din România care reprezintă distribuția tradițională a bunurilor de larg consum pe teritoriul național.
Înființată în anul 2015, ACDBR are în prezent în componența sa 42 de membri, cu următoarele caracteristici:
➢ o cifră de afaceri însumată de cca. 2 miliarde euro;
➢ o cotă de piață de cca. 40% din totalul pieței de distribuție tradițională de bunuri;
➢ peste 15.000 de angajați;
➢ aproximativ 200.000 de clienți.

Ce facem?

Oferim suport companiilor de distribuție și comerț tradițional de bunuri de larg consum prin reprezentarea interesului legitim al acestora în raport cu autorități publice naționale și internaționale, contribuind, astfel, la dezvoltarea sectorului nostru economic.

Cum facem?

➢ monitorizăm permanent agenda legislativă a instituțiilor statului român și a instituțiilor europene pentru a participa activ la optimizarea și dezvoltarea cadrului legislativ în raport cu interesele distribuitorilor;
➢ generăm dialog permanent cu alte structuri asociative ale mediului de afaceri conex;
➢ dezvoltăm un cadru sustenabil al culturii asociative în raport cu autoritățile publice și mediul de afaceri;
➢ contribuim la crearea de bune practici asociative în raport cu instituțiile publice și mediul de afaceri.

Afilieri

 

Realizări

Proiect ACDBR cu finanțare nerambursabilă: implementarea în perioada 27 iunie 2018 – 26 iunie 2019 a Proiectului POCA – „Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare”;

Lansarea în spațiul public a unor proiecte proprii ale ACDBR:
1. FĂCUT ÎN ȚARA MEA – Alege românește. Alege-ți viitorul! ACDBR a înregistrat marca la OSIM;
2. Constituirea Rețelei celor 8 Depozite Regionale de colectare, sortare, procesare, ambalare și comercializare de produse românești (inclus în Programele de Guvernare ale PSD, 2017 – 2020 și PNL, 2020 – 2024 / includerea proiectului în prima variantă a PNRR / în continuare proiect de interes pentru Guvern);
3. Constituirea Rețelei Naționale a Magazinelor de Proximitate Independente – am elaborat Fișa de proiect în vederea includerii în PNRR, însă acest proiect nu a fost inclus de Guvern în prioritățile PNRR.

Inițiative legislative proprii:
1. Inițierea în Parlament a Legii nr. 43/ 2023 pentru anularea unor obligații fiscale (”Tichete – cadou”);
2. Inițierea și coordonarea Grupului de lucru la nivelul Ministerului Finanțelor și ANAF pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport;
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/ 2004 privind Codul consumului (PL-x 194/ 2020) – definiția ”distribuției de bunuri”, devenită Legea 107/ 2023;
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/ 2000 privind comercializarea şi serviciile de piaţă (PL-x 195/ 2020) – amendamente ce privesc redefinirea sistemului cash & carry, poziționarea suprafețelor de vânzare mai mari de 400 mp exclusiv în periurban, în procedură finală de adoptare în Parlament;

Modificări/ completări legislative în domeniile:
1. Fiscalitate: Split TVA, Lege amnistie diurna șoferilor;
2. Siguranță alimentară: Ordine aleANSVSA;
3. Concurență: participarea la elaborarea Legii nr. 81/ 2022 privind transpunerea Directivei UE 2019/ 633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar;
4. Muncă/ transporturi: reguli recrutare șoferi non-UE;
5. Debirocratizare și prevenire: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului;
6. Codurile CAEN: interzicerea utilizării Codurilor CAEN în declararea eligibilității solicitanților de fonduri publice nerambursabile – în lucru la Ministerele Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Investițiilor și Proiectelor Europene, Guvern;
7. Fonduri europene nerambursabile: amendarea OUG 130/ 2020 prin adoptarea în Parlamentul României a Legii 220/ 2020 prin care au fost introduse ca eligibile Codurile CAEN 4617, 4634, 4635 și 4639 / obținerea eligibilității codurilor CAEN specifice distribuției în Programul IMM Invest / introducerea conceptului de distribuție de bunuri în HG 775/ 2014, privind Strategia Națională de Competitivitate a României;
8. Alte subiecte abordate în diversele grupuri de lucru/ ședințe de Dialog Social la nivelul ministerelor, Consiliul Economic și Social, Parlament și Guvern:
– Codul de procedură civilă;
– Proiectul de modificare a Regulamentului CAN;
– Legea nr. 321/ 2009 privind comercializarea produselor alimentare;
– Hotărârea nr. 1074/ 2021 privind stabilirea Sistemului de Garanție Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR);
– Planul Național Strategic PAC post 2020 la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
– Implementarea la nivel național a unor măsuri din Cadrul Temporar European pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul COVID-19;
– Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Relații instituționale și comunicare publică

➢ Reprezentarea ACDBR direct sau prin intermediul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România la întâlniri de lucru, sesiuni de dialog social, consultări publice, comitete ministeriale și interministeriale, Guvern, Parlament, Consiliul Economic și Social;
➢ Organizarea de conferințe ACDBR, prilejuite fie de Adunarea Generală a Asociației, fie de subiecte de interes din agenda Asociației. La aceste conferințe/ evenimente au participat demnitari ai României (senatori, deputați, miniștri, secretari de stat, directori generali din cadrul autorităților publice, reputați specialiști, reprezentanți ai asociațiilor partenere etc.);
➢ Conferințe de presă, intervenții și apariții în mass-media.

Derulează în sus