Despre noi

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România a fost înființată în anul 2015 și are scopul de a reprezenta interesele legitime ale sectorului de distribuție de bunuri din România.

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) are în componență 33 de membri, cu următoarele caracteristici:

  • o cifră de afaceri însumată de cca. 1.35 miliarde euro,
  • o cotă de piață de cca. 35% din totalul pieței de distribuție tradițională de bunuri,
  • 10.000 de angajați,
  • peste 75.000 de clienți asigurând “distribuția tradițională” a bunurilor de larg consum pe teritoriul național în sistemul HORECA și în piața magazinelor de proximitate/ retaileri independenți.

Din total piață națională, companiile de distribuție livrează bunuri în mediul rural (44,8% din populația României) aproape 100%, comerțul modern nefiind foarte activ în acest domeniu.

Principalul rol al fiecărei Asociații profesionale/ sectoriale este cel de PREVENȚIE!

Prevenția se exercită prin exprimarea punctelor de vedere asupra proiectelor de acte normative elaborate de Guvern, Parlament sau autorități publice locale, prin dialogul argumentat între reprezentanții Asociației și ai Autorității.

OBIECTIVELE ACDBR:

  • Identificarea numitorului comun major pentru actorii din distribuția de bunuri de larg consum.
  • Crearea unui statut puternic pentru ACDBR în “piața de comunicare”.
  • Crearea unui sistem de parteneriate cu asociații profesionale complementare.
  • “Importarea” bunelor practici în domeniul distribuției din state membre UE prin aderarea la o asociație reprezentativă la nivel UE.
  • Dezbaterea în cadrul Asociației a temelor de interes și identificarea soluțiilor.

SUBIECTE ÎN LUCRU

I. Crearea statutului profesional al DISTRIBUITORULUI, prin:
a) Modificarea și completarea HG nr. 656/ 1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, în sensul explicitării noțiunii de distribuitor.
b) Modificarea și completarea OG nr. 99/ 2000, în sensul definirii exprese a noțiunii de distribuitor.

II. Identificarea soluțiilor privind eligibilitatea DISTRIBUITORILOR pentru atragerea de fonduri europene pentru dezvoltare, prin revizuirea Strategiei Naționale pentru Competitivitate, aprobate prin HG nr. 775/ 2015.

III. Aspecte legale privind sistemul de vânzare Cash & Carry versus sistemul distribuției tradiționale.

IV. Aspecte de natură fiscală. Ex: Codurile fiscal și de Procedură fiscală, Legea nr. 17/ 2017 privind înscrisurile sub semnătură privată, sistemul de plată defalcată a TVA etc.

V. Memoriu depus la Primăria Municipiului Cluj în vederea obținerii unor condiții optime de organizare a distribuției de bunuri în municipiu și în întregul județ prin modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Local privind reglementarea condiţiilor ce vizează: modalitatea, orarul de aprovizionare şi tonajul permis și regimul de alocare și utilizare a locurilor de parcare.

OBIECTIVE ATINSE:
1. Am reușit să convingem Senatul României asupra lipsei de oportunitate a inițiativei de modificare a Statutului ANPC prin care, spre exemplificare, se prevedea posibilitatea aplicării unei contravenții de 10% din cifra de afaceri a unui grup de firme, în anumite cazuri expres prevăzute de lege;

2. Semnarea și aplicarea unui Protocol de colaborare cu Academia de Studii Economice din București, care vizează în principal transferul de autoritate academică asupra propunerilor legislative ale ACDBR;

3. Organizarea la ASE a Conferinței ”Puterea și provocările strategice ale distribuției tradiționale de bunuri în economia națională” în 2 noiembrie 2017, cu participarea, printre alții, a Președintelui Senatului României, Rectorului ASE, deputați, senatori, membri ai Guvernului, reprezentanți ai INS, Consiliului Concurenței, asociații patronale și sindicale, mass-media;

4. Am obținut statut de membru al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, al Comitetului Consultativ pentru dezvoltarea IMM-urilor din cadrul Ministerului pentru mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;

5. Am participat la Comitetul Interministerial pentru Competitivitate, care gestionează Strategia Națională pentru Competitivitate, introducând pe Agenda Comitetului solicitarea ACDBR privind completarea SNC în sensul introducerii sectorului distribuției de bunuri ca sector prioritar, condiție obligatorie pentru accesarea de fonduri europene;

6. Am devenit membri ai Grupului de lucru pentru sectorul COMPETITIVITATE în cadrul consultărilor realizate de Ministerul pentru Afaceri Europene pentru exercitarea mandatului Președinției Consiliului Uniunii Europene în 2019;

7. ACDBR are aprobat un proiect finanțat prin POCA, intitulat ”Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare”, cu o valoare totală nerambursabilă de cca. 1 milion lei, prin care vizăm tocmai îmbunătățirea cadrului legislativ.

8. În luna octombrie, anul 2019, Asociaţia ACDBR a devenit membru al organizației europene Independent Retail Europe (IRE).

Rolul IRE este de reprezenta la nivel european interesele retailerilor și comercianților independenți din statele membre ale Uniunii Europene. Datorită statutului de membru al IRE, ACDBR va putea fi parte în procesul decizional de politici publice europene în sectorul comerțului și al serviciilor conexe.

 

Abuzul de putere dominantă exercitat de supermagazine – constatat prin Declarația 88/2007 a Parlamentului European.

Superaglomerarea în traficul urban cauzată de dezvoltarea haotică a supermagazinelor.

Lipsa unei legislații acordate cu realitățile socio – economice și a unei analize de tipul “test de competiție” privind structura de vânzare maxim admisă în cadrul unităților administrativ – teritoriale.