H.G. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ( MO 235/2003).

Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Click pentru textul complet.

H.G. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ( MO 235/2003).
Derulează în sus