Noi reguli de calcul al contribuțiilor si taxelor datorate Fondului pentru mediu

Noi reguli metodologice de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu au intrat în vigoare în data de 28 decembrie 2017, potrivit Ordinului Ministerului Mediului nr. 1503/2017 pentru modificarea și completarea metodologiei de calcul a taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu.

Noul ordin înlocuiește metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate Fondului pentru mediu.

Printre principalele modificări menționăm:

  • Inspectorii Administrației Fondului pentru Mediu pot să nu ia in considerare o tranzacție care nu are scop economic sau pot să reîncadreze forma unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al acesteia, la momentul desfășurării inspecției fiscale;
  • Obligația de a calcula și a reține prin stopaj la sursă contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deșeuri metalice feroase și neferoase revine și comercianților de deșeuri care nu intră fizic în posesia acestora, pe lângă operatorii economici valorificatori/colectori;
  • Sunt enumerate exemplificativ documentele ce pot sta la baza determinării greutății și ambalajelor, anvelopelor, EEE-urilor, a bateriilor și acumulatorilor introduse pe piața naționala dovedirea trasabilității deșeurilor;
  • S-au menționat condiții specifice pe care trebuie sa le îndeplinească deșeurile de ambalaje ce fac obiectul unor tranzacții intra unionale sau extra unionale pentru a fi considerate reciclate/valorificate;
  • În situația îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare cu deșeuri preluate din alte surse decât din activitatea proprie, nu mai este necesar să se facă dovada trasabilității deșeurilor de ambalaje de la generatorul de deșeuri până la valorificatorul final, ci doar de la operatorul economic cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii până la valorificatorul final;
  • Se introduc o serie de cerințe care trebuie respectate de operatorii valorificatori/ reciclatori pentru acceptarea deșeurilor de ambalaje ca valorificate/ reciclate;
  • Operatorul economic în sensul Metodologiei este definit ca un producător, importator, depozit, transportator sau comerciant de produse, inclusiv un operator economic ce efectuează activități de prestare servicii.

Sursa articolului: www.roaliment.ro

Noi reguli de calcul al contribuțiilor si taxelor datorate Fondului pentru mediu
Derulează în sus