România ar putea fi sancționată pentru neîndeplinirea obligațiilor cu privire la deșeurile de pungi din plastic subțire

In adresa transmisă Ministerului Mediului de către Ministerului Afacerilor Externe, se menționează faptul că autoritățile române aveau la dispoziție un termen de două luni de la data primirii scrisorii de punere în întârziere, respectiv până la data de 24 martie 2017 pentru a transmite un răspuns, în cauza 2017/0184, acțiune în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/720/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire.
România avea ca termen inițial de conformare data de 27 noiembrie 2016. Prin adresa din data de 23 ianuarie 2017 Comisia Europeană informa Ministerul Afacerilor Externe cu privire la depășirea termenului de transpunere al Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire; sancțiunile financiare pe care Curtea de Justiție le poate impune în temeiul articolului 260 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Pentru a evita însă, în ceasul al 12-lea sancțiunile care ar putea veni de la UE, Guvernul a decis să promoveze un proiect de lege (aflat în dezbatere publică până pe 21 aprilie 2017, pe website-ul Ministerului Mediului), prin care să interzică introducerea și comercializarea pe piața națională ”a pungilor de transport din plastic subțire cu mâner.”.

De asemenea, prin actul normativ aflat în stadiul de proiect, operatorii economici vor avea o serie de obligații suplimentare. Astfel, operatorii economici care marchează ambalaje pentru identificare în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje potrivit Deciziei 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt obligați să aplice sistemul de marcare şi identificare prevăzut de lege.

Totodată, operatorii economici care introduc pe piaţa națională ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple; și să organizeze un sistem pentru colectarea ambalajelor reutilizabile și a pungilor de transport din plastic de la utilizatori sau consumatorii finali. Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile și/sau pungi de transport din plastic, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțire, sunt obligaţi să aplice sistemul depozit; și să informeze consumatorii asupra valorii de depozit și asupra  sistemului de colectare și returnare a valorii de depozit plătită pentru acestea.

Operatorii economici sunt, de asemenea, responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul național.

Începând cu data de 27 mai 2018, Ministerul Mediului va raporta cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire atunci când furnizează către Comisia Europeană date privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte. Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile de viaţă. Acesta nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit. Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe piaţă atunci când este refolosit pentru ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou. Cantitatea de deşeuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piaţa naţională în anul respectiv.

Nivelul actual al consumului de pungi de transport din plastic creează cantități ridicate de deșeuri abandonate și implică utilizarea ineficientă a resurselor și se preconizează că, dacă nu se iau măsuri, consumul va crește.

Deșeurile provenite din pungile de transport din plastic abandonate conduc la poluarea mediului și agravează problema răspândită a deșeurilor abandonate din corpurile de apă, amenințând ecosistemele acvatice din întreaga lume.

Măsurile care trebuie luate pentru a reduce consumul de pungi de transport din plastic ar trebui să ducă la o reducere durabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțire, și nu la o creștere globală a generării de ambalaje.

Prezentul proiect de lege transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 115/11 din 6.5.2015.

Sursa articolului: www.roaliment.ro

România ar putea fi sancționată pentru neîndeplinirea obligațiilor cu privire la deșeurile de pungi din plastic subțire
Derulează în sus