Agricultorii europeni și producătorii de alimente solicită luarea unor măsuri privind „tranzacțiile neloiale”

Fermierii și producătorii de produse alimentare reînnoiesc solicitarea adresată Comisiei Europene de a combate presupusele practici comerciale neloiale (UTP – Unfair Trade Practices) și de a căuta o soluție cu privire dezechilibrul puterii de negociere în lanțul de aprovizionare cu alimente.

Potrivit Food Navigator, în cadrul programului său de lucru pentru anul 2017, Comisia Europeană (CE) vizează o mai bună transparență și o distribuție mai echitabilă a valorii în sectorul alimentar.

Pentru a realiza acest lucru, ea examinează „diferențele în puterea de negociere dintre operatorii economici mai mici și, prin urmare, mai vulnerabili” și partenerii lor comerciali mai puternici din punct de vedere economic și „extrem de concentrați”, din aval.

Evaluarea impactului s-a realizat luna trecută, după ce o rezoluție a Parlamentului European a solicitat Comisiei să acționeze în domeniul practicilor comerciale neloiale (UTP). În acest document, CE a stabilit o serie de opțiuni de acțiune.

„Obiectivul acțiunii politice în domeniul UTP ar fi consolidarea guvernanței lanțului de aprovizionare cu alimente prin prevenirea presiunii excesive asupra operatoriilor mai slabi din lanț, inclusiv asupra fermierilor, care ar putea afecta viabilitatea lor comercială. Siguranța juridică ar fi sporită”, a spus CE.

Propunerile au variat de la o opțiune numită „linia de bază” care ar menține status quo-ul, la crearea unui cadru legislativ la nivelul UE, care să guverneze relațiile din lanțul de aprovizionare.

Grupurile de agricultori solicită protecție

Copa-Cogeca, care reprezintă agricultorii europeni și agro-cooperativele, au sprijinit o abordare care ar introduce legislația-cadru a UE pentru a proteja „operatorii mai slabi” în lanțul de aprovizionare cu alimente.

„Dezechilibrul enorm al puterii de negociere în lanțul de aprovizionare cu alimente nu ne-a lăsat decât opțiunea de a (…) cere introducerea legislației pentru a îmbunătăți poziționarea fermierilor și pentru a opri practicile comerciale neloiale. Este inacceptabil ca agricultorii să primească, de exemplu, doar 20% din prețul unei bucăți de friptura atunci când aceștia sunt cei care fac majoritatea operațiunilor de producție a acesteia”, a declarat secretarul general al Copa – Cogeca, Pekka Pesonen.

Transparența pieței trebuie sporită, a susținut Copa-Cogeca, care crede că informațiile mai bune vor permite operatorilor din lanțul de aprovizionare cu alimente să ia decizii mai informate. Organizația a susținut, de asemenea, o relaxare a concentrării în domeniul fermelor pentru a permite cooperativelor să obțină o putere de negociere sporită.

„Trebuie să avem derogări de la dreptul concurenței pentru a permite agrocomunităților și altor tipuri de organizații de producători să crească în dimensiune și scară”, a arătat organismul comercial.

Producătorii de alimente vor „o abordare a întregului lanț”

CE s-au axat în mare parte pe rolul agricultorilor ca fiind cea mai slabă legătură în lanțul de aprovizionare. Totuși, un purtător de cuvânt al FoodDrinkEurope (FDE) a insistat că producătorii se confruntă, de asemenea, cu UTP.

„Nu este o problemă doar pentru agricultori, este o problemă cu care se confruntă întreaga industrie prelucrătoare, companiile mici, mijlocii și mari”, a declarat purtătorul de cuvânt al FoodNavigator.

FDE a declarat că problema este larg răspândită. Conform unui sondaj efectuat în 2013 de către CE, aproximativ 96% dintre procesatorii de alimente au raportat expunerea la UTP. Acest lucru are „un impact financiar negativ” asupra afacerilor lor și afectează capacitatea companiilor de a investi și de a inova, a sugerat purtătorul de cuvânt al FDE. Acesta a remarcat, de asemenea, că sectorul alimentar european este format „în mare parte din companii mici și micro” care se confruntă cu „un mediu de afaceri dificil”.

„Cifrele menționate de FDE arată că cele 285.000 de IMM-uri din UE generează aproape 50% din cifra de afaceri a industriei alimentare și băuturilor și oferă două treimi din locurile de muncă în acest sector”, arată FoodDrinkEurope.

Retailerii insistă că legislația nu este soluția potrivită

În schimb, comercianții cu amănuntul europeni nu susțin o abordare legislativă privind UTP.
European Retail Round Table (ERRT) organizație a comercianților europeni a susținut că, în timp ce practicile comerciale neloiale (UTP) au fost studiate la nivel european începând cu 2009, până în prezent, s-ar fi obținut doar „mici dovezi obiective” referitoare la faptul că acestea reprezintă un fenomen comun.

În documentul de poziție, ERRT a semnalat rolul pe care îl poate juca Supply Chain Initiave în combaterea UTP acolo unde există. SCI a fost înființată de opt organizații europene reprezentând producătorii și comercianții de alimente.

„Dorim să subliniem eforturile depuse de membrii noștri pentru reducerea drastică a potențialului de apariție a UTP în relațiile lor comerciale”, a remarcat ERRT.

Pesonen de la Copa și Cogeca a respins rapid validitatea SCI ca mijloc de combatere a practicilor neloiale.

„Inițiativa voluntară privind lanțul de aprovizionare, dezvoltată de comercianții cu amănuntul și procesatori, la care Copa și Cogeca nu au aderat până în prezent, nu funcționează în mod clar”, a insistat el.

Cu toate acestea, ERRT a subliniat necesitatea ca membrii lanțului de aprovizionare să acționeze în parteneriat pentru a încuraja inovația și cele mai bune practici în sectorul alimentar.

„Fiecare distribuitor trebuie să colaboreze îndeaproape cu mii de furnizori pentru a cultiva relații de lungă durată și, prin urmare, are un interes în a nu permite ca UTP să afecteze relațiile comerciale cu furnizorii lor. Multe relații comerciale ale lanțurilor de retail s-au dezvoltat în timp, prin parteneriate de succes pe parcursul mai multor ani, de acestea beneficiind consumatorii, producătorii și comercianții cu amănuntul”.

Sursa articolului: www.roaliment.ro
Agricultorii europeni și producătorii de alimente solicită luarea unor măsuri privind „tranzacțiile neloiale”
Derulează în sus