Conferință – Puterea și provocările strategice ale distribuției tradiționale de bunuri în economia națională

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România și Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează în data de 2 noiembrie 2017 o dezbatere profesională și academică având ca teme centrale statutul economic și juridic al operatorilor economici care realizează în sistem tradițional distribuția bunurilor de larg consum și necesitatea unui mediu concurențial loial între diferitele tipuri de comerț în piața națională.

Scopul acestei dezbateri este de a furniza Parlamentului și Guvernului suport profesional în vederea elaborării de acte normative care să reglementeze comerțul din România pe baza următoarelor principii:

  • încurajarea dezvoltării economiei naționale,
  • echitate concurențială și bunăstare economică pentru toți operatorii economici,
  • dezvoltarea IMM-urilor pe întreg lanțul economic de la producție până la comerț,
  • asigurarea securității alimentare și accesului consumatorilor la o diversitate cât mai mare de produse de calitate,
  • îmbunătățirea cadrului legislativ administrativ, comercial și fiscal referitor la suprafața comercială maxim admisă la nivel de unități administrativ teritoriale.

Conferința va avea loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, între orele 15.00 – 18.00.

Conferință – Puterea și provocările strategice ale distribuției tradiționale de bunuri în economia națională
Derulează în sus