Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

CAPITOLUL I. Dispoziții generale. Activitatea de legiferare

Art. 1 – (1) Reglementarea relațiilor sociale prin lege și prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.
(2) Actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, cu dispozițiile prezentei legi, cât și cu principiile ordinii de drept.
(3) Activitatea de legiferare reprezintă principala modalitate de implementare a politicilor publice, asigurând instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a soluțiilor de dezvoltare economică și socială, precum și pentru exercitarea autorității publice.

Click pentru textul complet.

Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Derulează în sus