România nu a depus nicio cerere de finanțare

O nouă sesiune anuală de depunere a cererilor de finanțări pe Regulamentul (CE) 1144/2014 s-a încheiat, iar România nu are nicio cerere depusă.

”Dintre cele circa 200 de cereri depuse la Comisia Europeană pentru a fi finanțate în acest an, pe Reg. (CE) 1144/2014, România nu are nicio cerere,” arăta domnul Ștefan Pădure, Președinte Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR, în cadrul Expo-conferinței Produsul Românesc 2017, eveniment organizat în zilele de 10-11 mai 2017, la București, la Clubul Diplomaților, de către revista Ro.aliment.

Prin acțiunile finanțate în temeiul Reg. (CE) 1144/2014, Uniunea poate realiza acțiuni de informare și de promovare pe piața internă și în țări terțe pentru produsele agricole și pentru modul de producție al acestora, precum și pentru anumite produse alimentare pe bază de produse agricole. Obiectivul acestor acțiuni de informare și promovare este de a crește competitivitatea sectorului agricol din Uniune, creând astfel un mediu concurențial mai echitabil atât pe piața internă, cât și în țările terțe.

Mai exact, acțiunile de informare și de promovare ar trebui să vizeze îmbogățirea cunoștințelor consumatorilor privind calitatea produselor agricole și a metodelor de producție din Uniune, precum și creșterea gradului de sensibilizare și de recunoaștere cu privire la sistemele de calitate ale Uniunii. De asemenea, aceste acțiuni ar trebui să crească competitivitatea produselor agricole ale Uniunii și consumul acestora, să mărească vizibilitatea și cota de piață a acestor produse atât în Uniune, cât și în afara sa, acordându-se o atenție deosebită piețelor din țările terțe cu cel mai mare potențial de creștere.

În eventualitatea unei perturbări grave a pieței, a pierderii încrederii consumatorilor sau a altor probleme specifice, acțiunile în cauză ar trebui să contribuie la restabilirea condițiilor normale de piață.

Acțiunile de informare și de promovare ar trebui să completeze și consolideze în mod util acțiunile statelor membre. Pentru a-și atinge obiectivele, acțiunile de informare și de promovare ar trebui să fie puse în aplicare în continuare, atât în Uniune, cât și în afara sa. Acțiunile ar trebui să vizeze de asemenea punerea în valoare a autenticității produselor din Uniune în vederea creșterii gradului de conștientizare al consumatorilor cu privire la calitățile produselor autentice în raport cu imitațiile sau produsele contrafăcute; aceasta ar contribui semnificativ la recunoașterea în Uniune și în țările terțe a simbolurilor, mențiunilor și abrevierilor care demonstrează participarea la sistemele europene de calitate instituite de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

Pe lângă informațiile privind caracteristicile intrinsece ale produselor agricole și alimentare ale Uniunii, printre acțiunile eligibile se pot număra mesaje ușor de înțeles de către consumatori, care se concentrează, între altele, asupra nutriției, gustului, tradiției, diversității și culturii.

Finanțările pot merge până la 80% din valoarea cheltuielilor eligibile cu realizarea de acțiuni ca cele arătate mai sus.

Sursa articolului: www.roaliment.ro

România nu a depus nicio cerere de finanțare
Derulează în sus