„Derapaj legislativ al Guvernului României”. SOLICITAREA Asociației Companiilor de Distribuție de Bunuri din România

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România solicită Guvernului României reintrarea de urgență în legalitate.

Într-un comunicat de presă, asociația menționată anterior a semnalat „derapajul legislativ al Guvernului României referitor la aplicarea Ordonanței de urgență nr. 130/ 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Această Ordonanță a Guvernului a fost modificată anul trecut, în decursul a 5 luni de zile, prin alte două OUG-uri (nr. 174 și nr. 199), precum și prin Legea nr. 220/ 2020.

Deși reglementările europene și naționale în domeniul «ajutoarelor de stat» și chiar OUG nr. 199/ 2020 instituie în sarcina Guvernului României obligația de a informa Comisia Europeană în vederea aprobării schemelor de ajutor de stat, România a notificat Comisiei doar modificările aduse OUG 130 prin propriile Ordonanțe (174 și 199), nu și modificările aduse prin Legea 220/ 2020, ceea ce o face inaplicabilă.

În acest moment, 29 ianuarie 2021 este termenul maxim ca IMM-urile să poată depune cereri de finanțare la Măsura 3 – ajutoare de investiții de câte 50.000 – 200.000 de euro.

Legea nr. 220/ 2020 aduce modificări esențiale Ordonanței 130, în sensul că introduce în lista codurilor CAEN eligibile și alte domenii economice (precum distribuția de bunuri de larg consum și producția vinurilor din struguri) și modifică 100% Anexa 4 – «CRITERIILE DE SELECȚIE la finanțare a proiectelor de investiții aferente măsurii 3».

Articolul 45 din Constituția României consacră: «accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate».

Articolul 53 din Constituția României prevede că restângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăţi se poate realiza: «numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”

Prin OUG nr. 130/ 2020 se finanțează sectoare economice total irelevante în contextul economic actual generat de epidemia de COVID-19, de exemplu vânzarea cu amănuntul a armelor și munițiilor sau închirierea de casete video și CD-uri, însă nu se finanțează distribuția de alimente sau producția vinurilor.

Asociația ACDBR a solicitat răspunsuri în data de 21 decembrie de la Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Economiei, Consiliul Concurenței, Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, Avocatul Poporului, Primul Ministru, Președintele României, Comisia Europeană.

Toate instituțiile care au răspuns până acum indică Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ca principal responsabil în acest abuz al eludării notificării prevederilor legii 220/ 2020, însă de la această instituție nu am primit niciun răspuns oficial.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului este administratorul ajutorului de stat instituit prin OUG nr. 130/ 2020 cu modificările și completările ulterioare. Paradoxal este că Ministrul Economiei, domnul Claudiu Năsui, fie nu a găsit încă soluții legale, fie nu a dorit să aplice prevederile Legii nr. 220/ 2020, deși, în calitate de deputat, domnul Claudiu Năsui a fost unul dintre susținătorii actualei forme a legii prin formularea de amendamente.

Subliniem că Legea nr. 220/ 2020 a fost aprobată de Parlament în unanimitate și promulgată de Președintele Republicii în câteva zile, deci factorul «orgoliul politic» nu ar trebui să reprezinte un obstacol!

Subliniem că în viitorul apropiat România va trebui să identifice priorități și soluții strategice pentru a duce gradul de absorbție a fondurilor europene spre 100%, or, în condițiile în care neglijența în serviciu, incompetența, reaua-credință sau interesele partizane ale membrilor Guvernului vor fi la temelia Planului Național de Redresare și Reziliență, antreprenoriatul și cetățenii României vor fi marii perdanți de la masa Uniunii Europene.

Solicităm Primului Ministru, Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministrului Economiei, Președintelui Consiliului Concurenței să se reașeze la aceeași masă de discuții și să respecte legea. Compromisul partizan în aplicarea legii naționale și europene diminuează încrederea mediului de afaceri și a cetățenilor în autoritățile României.

Solicităm autorităților publice mai sus menționate următoarele:

1. Notificarea Comisiei Europene a prevederilor Legii nr. 220/2020 prin care se modifică OUG nr. 130/ 2020

2. Prorogarea termenului de 29 ianuarie pentru depunerea solicitărilor pe Măsura 3 – ajutoare de investiții

3. Aplicarea Legii nr. 220/ 2020 prin care se aprobă OUG nr. 130/ 2020.

ACDBR contribuie în context macroeconomic la asigurarea securității alimentare și la diminuarea deficitului de balanță comercială ale României prin supraviețuirea comerțului tradițional (independent), în contextul în care peste 65% din comerțul cu bunuri de larg consum pe teritoriul național se realizează prin supermagazinele firmelor multinaționale”.

Comunicatul este semnat de: Ovidiu – Nicolae GHEORGHE, Președinte Asociația ACDBR

Sursa articolului: myTEX.ro

„Derapaj legislativ al Guvernului României”. SOLICITAREA Asociației Companiilor de Distribuție de Bunuri din România
Derulează în sus