România: creștere economică puternică pe fondul deteriorării fiscale

Potrivit previziunilor economice de primăvară pentru România, PIB-ul real urmează să înregistreze în continuare o creștere puternică, în contextul relaxării fiscale și al creșterilor salariale. Șomajul s-a redus semnificativ în 2016 și se așteaptă să rămână la nivele scăzute și în 2017 și 2018.

Cu o creștere economică peste potențial, inflația se estimează că va crește la rândul său. Se preconizează adâncirea deficitului bugetar în urma reducerilor de taxe și a creșterii cheltuielilor publice. Legea salarizării unitare prezintă un risc negativ semnificativ pentru prognoza fiscală.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „Europa intră în cel de al cincilea an de creștere consecutivă, sprijinită de politici monetare acomodative, o mai mare încredere a mediului de afaceri și a consumatorilor și consolidarea schimburilor comerciale internaționale. De asemenea, este îmbucurător faptul că gradul ridicat de incertitudine care a caracterizat ultimele douăsprezece luni ar putea începe să scadă, însă, în zona euro, redresarea rămâne inegală în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și investițiile. Abordarea cauzelor acestei divergențe reprezintă principala provocare pe care trebuie să o soluționăm în lunile și anii care urmează.”

Pe ansamblul Uniunii, economia a intrat în al cincilea an de redresare, care se face simțită, în prezent, în toate statele membre ale UE. Se preconizează că aceasta va continua, într-o mare măsură, într-un ritm constant, în 2017 și 2018.

Previziunile arată că:

–  creșterea economică la nivel mondial va înregistra o tendință ascendentă, deoarece economia globală s-a intensificat la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, pe măsură ce s-a accelerat, simultan, creșterea economică în numeroase țări cu economii dezvoltate și emergente;

–  creștere temporară a inflației globale, în principal din cauza creșterilor prețului petrolului;

–  consumul privat va înregistra o încetinire în funcție de inflație și o menținere la același nivel a investițiilor;

–  rata șomajului va continua să scadă, rămânând însă la un nivel ridicat în numeroase țări;

–  starea finanțelor publice se îmbunătățește, atât ponderea deficitului bugetar în PIB, cât și ponderea datoriei brute în PIB preconizându-se că vor scădea în 2017 și în 2018, atât în zona euro, cât și în UE;

–  riscurile ce afectează previziunile sunt mai echilibrate, însă valorile prognozate continuă să evolueze în sens negativ.

Context

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la cursurile de schimb, ratele dobânzilor și prețurile produselor de bază la data de 25 aprilie 2017. Ipotezele privind rata dobânzii și prețul produselor de bază reflectă așteptările pieței, astfel cum rezultă din piețele instrumentelor derivate la momentul realizării previziunilor.

Pentru toate celelalte date integrate în previziuni, inclusiv ipotezele privind politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile disponibile până la data menționată mai sus. Cu excepția cazului în care politicile sunt anunțate în mod credibil și sunt detaliate în mod corespunzător, proiecțiile presupun absența modificărilor de politică.

Sursa articolului: www.roaliment.ro

România: creștere economică puternică pe fondul deteriorării fiscale
Derulează în sus